Open inschrijving

Heb je behoefte aan meer inzicht in de politiek bestuurlijke context van je werk? Wil je effectiever strategisch opereren in het krachtenspel tussen politiek, media, ambtelijke organisatie en buitenwereld? Dinsdag 18 mei 2021 start de voorjaarseditie van de leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit.

Maatwerk

Publieke Spelers maakt graag trainingen op maat, zodat je de uitdagingen waar jullie organisatie voor staat effectiever tegemoet kunt treden.De vragen en casuïstiek die bij jullie actueel zijn vormen het uitgangspunt.