Leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

Hoe krijg ik meer grip op het krachtenspel tussen politiek, media, ambtelijke organisatie en buitenwereld?
Hoe doe ik  praktische vaardigheden op die ik ook volhoud in de praktijk?
Hoe vergroot ik mijn impact, zodat ik de publieke zaak echt dien en vooruit help?

Je profiel
Herken je je in bovenstaande vragen en ben je werkzaam als beleidsmedewerker, beleidsadviseur, projectleider, programmamanager, of werk je op een andere manier voor de publieke zaak? Dan is de Leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit (PBS) van Publieke Spelers bedoeld voor jou.

Je ambitie
Politiek bestuurlijk sensitieve mensen krijgen meer voor elkaar in het spel om de publieke zaak. Zij doorzien namelijk het formele en informele spel dat wordt gespeeld. Ze analyseren de context waarin hun dossier zich bevindt en verkennen de belangen en drijfveren van de andere spelers (politici, bestuurders, journalisten, belangengroepen, etc). Die spel- en omgevingskennis maakt ze invloedrijker dan meer juniore collega’s. Ze zijn effectiever, omdat ze goede inhoud leveren én slim adviseren over het politiek bestuurlijk proces. Ze zijn geen toeschouwers meer, maar spelers in het spel om de publieke zaak. Als jij ook zo’n speler wilt zijn, volg dan de leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit van Publieke Spelers.

Je leergang
Kernwaarden van Publieke Spelers zijn: betrokken, dicht op de actualiteit en de werkpraktijk. De focus van onze leergangen ligt op het vergaren van spelkennis en – vooral – op aanleren van impactvol gedrag. Dat doen we blended, in een optimale mix van live ontmoetingen en online werken, samen en individueel. Onze app helpt je om je nieuwe gedrag te oefenen en te perfectioneren, ook lang na afloop van de leergang.

Je leerreis
Opbouw Leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit
De pictogrammen in de linker kolom geven de opbouw van de leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit weer.
De looptijd vanaf de intake tot aan module 4 is vier maanden. De app kun je na afloop van de leergang blijven gebruiken.

De leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit wordt begeleid door Tonco Modderman.


Startdata en investering
De leergang Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit vindt 2 keer per jaar plaats, 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar:

  Editie najaar 2020 start 29 oktober 2020
  Editie voorjaar 2021 start 11 februari 2021

Deelnamekosten bedragen € 2.750,- (exclusief BTW).
Totale tijdsinvestering is circa 6 dagen.


Inschrijven en meer info

Wil je je inschrijven, of wil je eerst nog wat meer informatie?
Mail naar info@publiekespelers.nl, of bel Tonco op 06 105 250 34.