Publieke Spelers

Over Publieke Spelers

Daar doen wij het voor

Als toegewijde publieke professional (zoals communicatie- of beleidsadviseur, beleidsmedewerker, omgevingsmanager, projectleider, alliantiemanager of consultant) ervaar je een toenemende mate van frustratie over ‘hoe het gaat’. Er wordt nogal wat van je gevraagd: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit, van buiten naar binnen denken, co-creatie, het voorkomen van politieke bananenschillen voor je bestuurder.

Daarbij werk je in een organisatie die vaak die moderne vaardigheden wel van jou vraagt, maar zelf nog is gestoeld op klassiek ambtelijke waarden als ‘ambtelijke neutraliteit’, hiërarchie en aandacht voor de waan van de dag. Dat botst nogal met de handelwijze die de netwerksamenleving vraagt. Daarin worden juist lef, maatwerk en achteruit stappen om ruimte te laten voor maatschappelijke initiatieven van je verlangd.

Als overheid zijn wij niet meer de partij die het geld meebrengt om voor de oplossing te betalen. Dat maakt de interesse om met ons in gesprek te gaan een stuk minder.

De opdracht aan ambtelijke professionals is tegelijk het vertrouwde los te laten en direct op de juiste manier de draai te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. En om onmiddellijk opgaven succesvol integraal aan te pakken met bestuurlijke en andere partners. Met één restrictie: je voelt vaak nauwelijks ruimte voor experimenteren. Want de afrekencultuur van het openbaar bestuur is sterk. En de sociale media laten weinig fouten onopgemerkt.

Leren met effect en plezier

We zien in ons werk veel publieke professionals die weten waar ze naar toe willen en die die nieuwe vaardigheden graag willen verwerven. Ze zien wel waar ze uit willen komen, maar kunnen hulp gebruiken bij de weg erheen. Voor hen maakt Publieke Spelers zich sterk. Wij delen de drive en passie om de publieke zaak vooruit te helpen. Met onze vernieuwende manier van leren om zowel je politiek-bestuurlijke sensitiviteit als je persoonlijk leiderschap te vergroten, inspireren we en zetten we deelnemers aan tot doelgerichte acties. Wij zijn sterk op de inhoud én op het faciliteren van het leerproces.

Publieke Spelers gaat voor echt contact; we willen deelnemers echt leren kennen en getuige zijn van hoe iemand steeds meer impact op zijn publieke opgave krijgt. We werken het liefst met de vraagstukken waar mensen echt mee bezig zijn: training volgen moet werken zijn op een andere manier. We weten steeds te realiseren dat iedereen in de groep meedoet, plezier heeft en dat iedereen unieke aandacht krijgt en aan bod komt met betrekking tot zijn leervragen. Resulterend in nieuwe inzichten, de wil om iets nieuws uit te proberen en nieuw gedrag aan te leren.

Belangrijke waarden in onze aanpak

  • Leren en veranderen gebeurt wanneer mensen betrokken zijn en het gaat over hun echte werk;
  • Leren gebeurt voor een belangrijk deel door doen, niet alleen door het aanbieden van feitenkennis;
  • Leren en veranderen kost tijd en herhaling;
  • Blended learning = effectief leren;
  • Leren en veranderen begint bij het verlangen naar een andere situatie, door een lonkend perspectief of de ervaren noodzaak iets nieuws te leren.

De leersetting die we bieden is afwisselend, variërend tussen fysiek in een groep en online contact. Er is altijd ruimte voor vragen. Want wij gunnen het ambtelijke professionals om steengoed te worden. Zodat het werkplezier toeneemt en hun intrinsieke motivatie om aan de publieke zaak te werken versterkt wordt.

Tonco heeft ontzettend veel ervaring in het ‘publieke spel’, heeft overal voorbeelden bij en ontzettend veel parate kennis. Hij brengt dit op een prettige, ontspannen manier over.

Wie wij zijn

De naam ‘Publieke Spelers’ duidt op mensen die niet aan de kant willen staan, maar speler willen zijn binnen het publieke domein. Het staat ook voor de mensen die deze netwerkorganisatie vormen (spelers met kennis van zaken die op de voorgrond treden). Het woord ‘spelen’ appelleert daarnaast ook aan de leervorm die kenmerkend is voor onze programma’s (action learning) en de flexibiliteit die wij in onze manier van werken hebben.

Tonco Modderman

Publieke Spelers is een initiatief van Tonco Modderman. Zijn inhoudelijke specialisme is de werking van het openbaar bestuur, in het bijzonder politiek bestuurlijke gevoeligheid. Tonco werkt met organisaties en mensen die het politiek bestuurlijke spel beter willen begrijpen en beheersen. Omdat ze er zelf in werken, of omdat hun organisatie of bedrijf er sterk door wordt beïnvloed.

Met Tonco in gesprek gaan over de publieke opgave waar je graag je tanden in zet, leidt altijd tot een doorbrekend inzicht en een lach op je gezicht.