Publieke Spelers

Het G20 Spel

Ervaar de complexiteit van onderhandelen over grote (internationale) politieke vraagstukken tijdens de G20-onderhandelingssimulatie

Onder voorzitterschap van Turkije komen de G20 leiders bijeen om te proberen gezamenlijke besluiten te nemen om de voortdurende crisis in de geopolitiek  en de wereldeconomie te doorbreken en het groeiende milieuprobleem aan te pakken.

Het eindresultaat van deze G20 Top is een communiqué. Turkije heeft als voorzitter een verstrekkende concepttekst daarvoor ingebracht. Geen enkele delegatie heeft zich hieraan geheel gecommitteerd, maar vrijwel elke delegatie onderschrijft graag één of meer van de artikelen in het concept communiqué. De grote uitdaging is overeenstemming over de eindtekst te krijgen. De situatie is ingewikkeld en de tijd is beperkt. Hoe kom je toch tot resultaat?

Doelstelling van het G20 Spel is het oefenen met onderhandelingsvaardigheden, het versterken van inzicht in de complexiteit van de internationale onderhandeling en het werken aan je vermogen je te verplaatsen in de belangen en standpunten van anderen. Daarbij oefen je met de uitgangspunten van Principieel Onderhandelen, ook bekend als de Mutual Gains benadering van het Harvard Program on Negotiation.

Het G20 Spel speel je in een groep van 35 tot 50 collega’s onder deskundige begeleiding.