Publieke Spelers

Het Tweede Kamerspel

Kruip een dag in de huid van kamerlid, minister en ambtelijke staf

Nederland, in de nabije toekomst. Na twintig jaar van electorale aardverschuivingen, is het politieke landschap nog steeds niet tot rust gekomen. De natuurlijke aanhang van grote partijen bestaat niet meer. Kiezers zijn veel kritischer geworden. Kort geleden zijn er weer verkiezingen geweest en zes partijen zijn nu in de Kamer vertegenwoordigd. Drie van deze partijen hebben een coalitie gevormd en staan te popelen om te gaan regeren.

De betrokken politici proberen, in plaats van zeer gedetailleerde regeerakkoorden en coalitieafspraken, tot een akkoord op hoofdlijnen te komen via een open debat. Wel binnen een heel duidelijk kader: de overheidsfinanciën moeten weer op orde worden gebracht. Hoe en in welk tempo is onderwerp van grote controverse.

Door het Tweede Kamerspel ervaar je hoe Kamerleden hun invloed op de publieke zaak vormgeven. Feiten en nuance doen er minder toe dan het creëren van meerderheden en het voeren van de politieke strijd. Door in de huid te kruipen van een kamerlid van een van de fracties, van minister, DG of politiek adviseur ervaar je hoe de strijd om steun voor moties, amendementen en wetsvoorstellen echt werkt. Dat maakt je effectiever in je werk, want je kunt die politieke logica betrekken in je aanpak. Zo ‘overkomt’ het politieke je minder, maar stap je in het speelveld en kan je er rekening mee houden.

Het Tweede Kamerspel speel je in een groep van 18 tot 40 collega’s onder deskundige begeleiding.